Kõige vägevam bloogh üldse maailmas tõenäoliselt

See bloog siin on selleks, et ma saaks kuulsaks ja palju raha. Siis ostan suure bmw! Ja elu on täiuslik!

esmaspäev, august 15, 2005

Kasulikkuse illusiooni jätkusuutlikkuse alalhoid ideevabaduse vohamise kindlustamisel projektide koondnimetustes

Äripäev kirjutab:
"300 riigiametnikku omandab teadmisi soolisest võrdõiguslikkusest"

Loll pealkiri on muidugi niigi pool idiootsust, aga artikkel ise on ka lahe:
"Sotsiaalministeeriumi teatel toimuvad koolitused ELi projekti „Eesti avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks“ raames."

Kui sa pidid nüüd seda projekti nimetust rohkem kui üks kord lugema, siis minu õnnitlused: sa pole veel päris idioodi tasemele langenud. Mina näiteks pidin projekti nimest arusaamiseks seda vähemasti 5 korda üle lugema (ja mina olen ju üldse maailma targim).

Üritame siis lahti kodeerida:
nagu me projekti nimetusest võime aru saada, pole Eesti avaliku sektori üheks oluliseimaks probleemiks isegi mitte võrdõiguslikkuse rakendamine, vaid selle SÜVALAIENDAMISE rakendamine... uuhhh... mis krdi imevärd on süvalaiendamine, võin ma ainult oletada. Tõenäoliselt on see midagi tagurpidi pööratud lehtri laadset. Mõte aga on selles, et soolist võrdõiguslikkust viiakse ainult väga sügavale, noh nii silma alt ära või midagi. Ja et seda efektiivsemalt (s.t. ametnike keeles sama, mis muidu eesti keeles "töömahukamalt ning rohkem pabereid määrides") teha, tuleb tõsta Eesti avaliku sektori haldussuutlikkust. Igasugune haldussuutlikkus aga tõuseb sellega, et 300 avalikul teenistujal ei lasta mitte teha oma tööd, vaid nad peavad istuma tunde ja päevi kuskil konverentsikeskuses selleks, et saada teada, et naine on mehega võrdne ning diskrimineerimine on paha. Nii tõusebki haldussuutlikkus ja kõigil hakkab parem.

"Koolituse läbinud ametnikud mõistavad soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks vajalikke õigusnorme, soolise ebavõrdsuse põhjuseid, teavad soolise võrdõiguslikkuse poliitika kaasaegseid suundumusi, rakendatavaid strateegiaid ja oskavad läbi viia analüüsi sugupoolte aspektist, et vältida kaudset soolist diskrimineerimist."

Muudkui loen ja imestan, kuidas krt mina ilma selle koolituseta oma tööd peaksin teha oskama! Ei, kõik, mina rohkem tööd ei tee enne, kui ma ka selle koolituse olen tööandja kulul kätte saanud. Vastasel juhul kuulutan, et mind diskrimineeritakse, kuna mulle ei võimaldata samasugust kõrgprofessionaalset enesetäiendamisvõimalust kui neile 300-le riigiteenistujale ja see halvendab OLULISELT minu karjäärivõimalusi ning üleüldist võimalust inimväärikale elule.

0 Comments:

Postita kommentaar

Links to this post:

Looge link

<< Home